aciu

ãciu interj.; Ak žr. ačiū: Ãciu, berniukai, ãciu! Grž.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • ačiū — ãčiū jst. Ãčiū už pagálbą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ačiu — ãčiu interj. Š, Dv žr. ačiū: Ãčiu, akelės, kad matėte, o kojelės, kad nešėte Dkš. Ãčiu tau ir vaikam, ir bačkelei ir lankam Lnkv. ^ Ačiu už kelią (taip sako draugai, skirdamiesi kelyje) Klt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ačiū — ãčiū interj. J dėkui: Vaikeli, sakyk dėdei ãčiū Mžk. Ãčiū tau, tėvelis Brsl. Ãčiū, dar visi sveiki Gs. Labai bus ãčiū Š. ^ Ãčiū. – Užauk didelis Nm. Ãčiū. – Pabučiuok į pečių Srv. Tam ačiū, katras veda, tam išgrauš, katras žada PPr135.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ačiuoti — ačiuoti, iùoja, iãvo intr. 1. Vaižg, Pg sakyti ačiū, dėkoti: Nusibos ir ačiuoti, kai pradės svotai saldainius dalyti Kp. 2. Vdk vestuvėse rinkti jaunajai dovanas (ppr. dainuojant pritaikytas dainas): Trys puikiausios ir gudriausios iš viso… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ačiuč — ačiùč interj. čiuč (varant šunį): Ačiùč tu lauk Plv. Ačiùč – ko čia lendi! Gs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aciuc — aciùc interj. žr. ačiuč: Aciùc į bùdą! Krok …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ačiuc — ačiùc interj. žr. ačiuč: Ačiùc laukan! Rdm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ačiuotojas — ačiuotojas, a smob. (1) dovanų jaunajai rinkėjas per vestuves: Geras ačiuotojas sutaisė – daug dovanų pririnko Up …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ačiulis — ačiùlis, ė smob. (2) dėkotojas: Visuomet bus duota mylesta priderančiai dėkavojančiam arba ačiuliui M.Valanč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ačiuotuvės — sf. pl. (1) Varn žr. ačiavimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.